เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 3 มิถุนายน 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญห...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 2 มิถุนายน 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ และ คณะกรรมการแปลงใหญ่ อำเภอเปือยน้อย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 2 มิถุนายน 2563

นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ลงพื้นที่แ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ภายในพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย...

more...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 
แนะนำ ศพก.อำเภอเปือยน้อย  องค์ความรู้ ศพก.อำเภอเปือยน้อย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field day)  ปี 2561
     

 

 

 

   
โครงการเสริมสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
เห็ดนางฟ้าภูฐาน
ไร่แม่สำราญ ทองโคตร 

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
(Field Day) ปี 2562 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...