เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

                                            ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำ...

วัันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วัันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายเจริญ ส...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุ...

more...

วิดิทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 
แนะนำ ศพก.อำเภอเปือยน้อย  องค์ความรู้ ศพก.อำเภอเปือยน้อย งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอเปือยน้อย  

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

เห็ดนางฟ้าภูฐาน ไร่แม่สำราญ ทองโคตร บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   
       

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...