เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย


182 หมู่ 1 ตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

 

  • โทรศัพท์ : 0-4349-4028
  • โทรสาร : 0-4349-4028
  • อีเมล์ : kk_puainoi@doae.go.th


Contact Us   

=>