popup

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

                                            ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักว...

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ...

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิ...

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่ตำเนินงานการเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตร...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...