เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำเดือน ดัง...

วัันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วัันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธี...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายเจริญ สำเร็จรัมย์ พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิช...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมเยีย...

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้...

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน...

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุ...

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมถวายราชสักการะและวางพว...

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมสำนักงานประจำสัป...