เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและให้ค...

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ...

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและให้คำ...

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่ตำเนินงานการเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่ตำเนินงานการเกษตรแบบผสมผสาน...

ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวาย...

นำยุวเกษตรกรเข้ารับการสัมภาษณ์และนำประธานอาสาสมัครเกษตรเข้ารับการอบรม

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำยุวเกษตรกรเข้ารับการสัมภาษณ์และนำประธานอาสาสมัครเกษตรเข้ารับการอบรม...

ทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย...

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมและให...

ประชุมประจำเดือนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ประชุมประจำเดือนร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส...

ตรวจเยี่ยมและคัดเลือกยุวเกษตรกร

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมและคัดเลือกยุวเกษตรกร...