เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมสำนักงานประจำเ...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักกา...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสัก...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมทำปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรม ไถกลบตอซั...

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายพิสิทธ์ ประ

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายพิสิทธ์ ประทุมชาติ และนางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเ...

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายนาด สนิทลุน

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฉัตรชัย ...

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื...

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข...