เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส

วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม จัดเตรียม “...

วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นาย

วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่ง...

วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนา

วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร็จรัมย์ และนางสาวปราณี กองเ...

วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน

วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำเด...

วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายนาด สนิทลุน นักวิชากา

วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับเชิญจากสถานีพัฒนา...

วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นาย

วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นางสาวปราณี กองเก...

วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายน

วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร็จรัมย์ และนางสาวปราณี กอง...

วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้

วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ตรวจรับพันธุ์ปลา จำนวน 16,300 ตัว ร่วมกับเกษตรที่เ...

วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้

วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการ...

วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายน

วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริม...