เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 อำเภอเปือยน้อย

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมงานวันแม่แห่งชาติ อำเภอเปือยน้อย...

ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 อำเภอเปือยน้อย

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้า...

ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีในชุมชนเพื่ออนาคตสดใสและยั่งยืน หลักสูตรแปรรูปอาหาร(ข้าวแตน)

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อยพร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ...

อบรมหมู่บ้านตามรอยพ่อ สานต่อ วิถีพอเพียง

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการหมู่บ้านตาม...

อบรมยุวเกษตรกรในโรงเรียนโครงการตามรอยพ่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมยุวเกษตรกรในโ...

ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมรวมพลคนขอนแก่น แน่นแฟ้นไปออกเสียงประชามติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมรวมพลคนขอนแก่น แน่นแฟ้นไปอ...

ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสั่งตัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสั่งตัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื...

มอบปุ๋ยเคมีโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559(ปุ๋ยสั่งตัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดพิธีมอบปุ๋ยเคมีโครงการส่งเสริมการใ...

ประชุม/ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมุลทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ประชุม/ชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมุลทะเบียนเกษตรกรประจำปี 255...

ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแก่คณะกรรมการ ศบกต.ขามป้อม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบีย...