เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำ...

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ออกพื้นที่เพื่อจัดเตรียมง...

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประช...

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเ...

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการออกเยี่ยม...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออ...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกา...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการปฏิบัติการ ออกติดต...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นวส.ปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยม ศพก...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุน นวส.ชำนาญการ ออกเยี่ยมแปลงเกษตรกร ศพก.เ...