เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก...

วัันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ แล

วัันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และชาวอำเภอเปือยน้อย ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ที่จัดขึ...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจการระบาดของไรแ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจการระบาดของไรแดงมันสำปะหลังและให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ณ ป้าน...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักและปุ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเจริญ สำเร็จรัมย์และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจและให้คำแ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจและให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง และติดตามการ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรกร ร่วมกันผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อเตรียมพร...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับสมาชิ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง บ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้จัดเวทีชุมชน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา...