เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายนาด สนิทลุน และนายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมก...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กองเกิด และนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเก...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ...

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง...

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจของส...

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจของสม...

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจของสม...

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำตัวแทนเกษตรกรกลุ่มปลูกผักป...

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติบุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติบุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงให...