เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าพนักงานธุ...

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กอ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ...

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ออกให้บริการประชาชน ตามโคร...

วันที่ 20 มีนาคม 2561เวลา 17.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายเจริญ สำเร็

วันที่ 20 มีนาคม 2561เวลา 17.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรว...

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเ

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างสุขภาพ...

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่ง

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการพัฒนาคุรภาพการผลิจและเ...

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเ

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกศน.อำเภอเปือยน้อย จัดอบรม โครง...

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหว...

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรม "คนเ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรม "คนเปือยน้อย ร้อยฝัน ปั่นแบ่งสุข" ครั้งที่ 3 โดยร...

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายเจริญ สำเ

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร...