เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 12 ธ.ค.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปิอยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุนแล

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปิอยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุนและ นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริม...

วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายน

วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน, นายเจริญ สำเร็จรัมย์ และนางสาวปราณี กอ...

วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายนาด สนิทล

วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา07.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธี...

วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมก

วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม โดยมี นายสัมภาษ...

วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย น

วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ...

วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบ

วันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ออกติดตามระบบน้ำ โคร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ออกติดตามระบบน้ำ โครงการปลูกผักปลอดภัย ณ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวั...

วันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

วันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดกิจกรรรม ลงแขกเกี่ย...

วันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

วันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดกิจกรรรม ลงแขกเกี่ย...

วันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. นายนาด สนิทลุน และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร

วันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. นายนาด สนิทลุน และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอเปือยน้อย ใน...