เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ตรวจติดตามงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ด...

ประชุมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา

วันที่ 28 เมษายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพี...

ตรวจติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น(ไร่ละ 5,000 บาท)

วันที่ 28 เมษายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจติดตามงานโครง...

ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ปี 2560 ...

ร่วมพิธีมอบเงินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ

วันที่ 21 เมษายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา...

รดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอเนื่องในวัน...

ร่วมจัดงานประจำปี "ศิวราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย ประจำปี 2560 "

วันที่ 7 - 11 เมษายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมจัดงานประจำปี "ศิวราตรี ...

ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ บ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2560

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ บ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปี 2560...

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและให้ค...

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ...