เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 14 พ.ย.2560 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเจริญ สำเร็จร

วันที่ 14 พ.ย.2560 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นวส.ปฏิบัติการ ได้นำประธานชุมชนทั้ง 3 ชุมชน เ...

วันที่ 4 พ.ย. 60 เวลา 10.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นัก

วันที่ 4 พ.ย. 60 เวลา 10.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามงานติดตั...

วันที่ 3 พ.ย. 60 เวลา 15.30 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมเยียนเกษตร

วันที่ 3 พ.ย. 60 เวลา 15.30 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายสมชัย มาโคตร กำนันตำบลวังม่วง ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกร กลุ่...

วันที่ 2พ.ย.60 เวลา 19.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อยมอบหมายให้ นายนาด สนิทลุน เข้าร

วันที่ 2 พ.ย.60 เวลา 19.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อยมอบหมายให้ นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำ...

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตร

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักง...

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเปือ

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการ...

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมเตรียมงานพระราชพิธีถวา...

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และข้าราชการสำนักงานเกษต

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตขอ...

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุนและนายเจริญ สำ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุนและนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้จัดเวทีชุม...

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกร เรื

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกร เรื่องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและการรับสมัครเกษตรกรเ...