เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

อบรมโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน...

ตรวจติดตามกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน...

รับปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยรับปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน(กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน)...

อบรมและฝึกปฏิบัติทางการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกร

นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนายการ ให้การอบรมและฝึกปฏิบัติทางการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา ณ ศูนย์เรียนรู้กา...

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2557(ภัยแล้งปี 57)

นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมกับ ธ.ก.ส.อำเภอเปือยน้อยมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิ...

อบรมโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่ง

นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพ...

อบรมโครงการขยายผลหมู่บ้าน สานต่อวิถีพอเพียง

นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมโครงการขยายผลหมู่บ้าน สานต่อวิถีพอเพียง อำเภอเปื...

อบรมโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่ง

นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างควา...

การฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเปือยน้อย โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอเปือยน้อย โครงการส่งเสริมและพ...

อบรมโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่ง

นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง...