เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายเจริญ สำเร

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร...

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุ

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดเว...

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน และนายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเก...

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี กอง

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเ...

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรม วันคณะกรรมก...

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมหลักสูต

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ในระหว่...

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ ปร

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้า...

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ได้นำ นายพิสิทธิ์ ประทุมช

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ได้นำ นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารายงา...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปล่อย...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัด

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศา...