เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

อบรมโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่ง

นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษต...

นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการความเร่

นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้า...

นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการความเร่งด่วน

นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเ...

อบรมโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่ง

นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่...

อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด...

อบรมโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข้งอย่างยั่ง

นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการตามมาตรการค...

อบรมโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข้งอย่างยั่ง

นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมอบรมโครงการตามมาตรการความเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล...

ต้อนรับการตรวจเยียมการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมต้อนรับนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอเปือยน้อยในการตรวจเยี่ยมการปฏ...

ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559

นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามการปลูกพืชปุ๋ยสดบำรุงดินโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพืชอาหารและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 25...

อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ...