เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ และนายฉัตรชัย วง

วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ และนายฉัตรชัย วงศ์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เข้ารับการอบร...

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครง

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจติดตามโครงการเสริม...

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครง

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจติดตามโครงการเสริ...

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เปิดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตร

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เปิดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนวังผือ ...

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานน

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงาน...

วันที่ 3 กันยายน 2561 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการตรวจติดตามความก้าวหน้า

วันที่ 3 กันยายน 2561 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โครงการเสริ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมสำนักงานเพื่อวา...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษต...

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษต

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเ...