เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จร

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมปั่...

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานของกองทุนแม่ของแผ่นดืน โดยม...

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นางสาวปราณี กองเกิด และนายฉั...

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายเจริญ สำเร็

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด...

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษ

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายบุญมี แท่นงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายประยูรภัทร์ ศรีศักด...

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษ...

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอ

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ถนนสายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย ถึง โร...

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

วันที่ 19 มกราคม 2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเ

วันที่ 19 มกราคม 2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร็จรัมย์ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริม...

วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส

วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม จัดเตรียม “...