เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเส

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้มอบอุปกรณ์การติดตั้งระบบน...

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ 9101 ตามรอ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย ประธานศพก.และผู้นำชุมชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร...

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเปือยน้อย พ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมกา...

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเก

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสง ณ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ต...

นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวโฉมฉาย เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายนายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวโฉมฉาย เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงก...

ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเก...

จัดการประชุมสร้างการรับรู้ข่าวสาร โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560

วันที่ 24 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมจัดการประชุมสร้างการรับรู้ข่าวสาร โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560...

ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรเกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

วันที่ 21 กัยยายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว...

ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์...