เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 17 กันยายน 2562

นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุม โดยมี พ.อ.อ. ทวี บุญช่วย นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 11/9/2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 11/9/2562...

วันที่ 10 กันยายน 2562

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 10 กันยายน 2562 - นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อยเข้าร่วมประชุมโดยมี พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 10 กันยายน 2562 - นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อยเ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 10 กันยายน 2562 - นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อยเข้าร่วมประชุมโดยมี พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 10 กันยายน 2562 - นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อยเ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 10 กันยายน 2562 - นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อยเข้าร่วมประชุมโดยมี พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอเ...

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นั

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจเยี่ยมผ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 4 กันยายน 2562 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย วันที่ 4 กันยายน 2562 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จั...

โรคข้าว และการป้องกันกำจัด โรคใบสีแสด (Orange Leaf Disease) ประจำเดือน กันยายน 2562

โรคข้าว และการป้องกันกำจัด โรคใบสีแสด (Orange Leaf Disease) ...

โรคข้าว และการป้องกันกำจัด โรคใบหงิก (โรคจู๋) (Rice Ragged Stunt Disease) ประจำเดือน กันยายน 2562

โรคข้าว และการป้องกันกำจัด โรคใบหงิก (โรคจู๋) (Rice Ragged Stunt Disease) ...