เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ออกติดตามและเยียมเยียนศูนย์เรียนรู้...

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อ...

วัันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วัันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติ...

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ลงพื้นที...

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ปร

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561...

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนและ ตรวจติดตาม...

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ H

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปล...

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมอบรมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพช

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมอบรมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด(คอจ.)และ...

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำ

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายพิสิษฐ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติ ร่วมโครงการศูนย์ดำ...