เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามม...

จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่านเกษตรอำเภอในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อยในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม...

ร่วมประชุมเตรียมจัดงานการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมจัดงานกา...

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ ณ ห้องประ...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพขข้าวครบวงจร ปี 2560

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตโ...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)...

ต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยต้อนรับคณะตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านเศ...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร้จรัมย์ นักวิชากา...

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจร ปี 2560 ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจ...

ตรวจติดตามงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนตามมาตรฐาน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ด...