เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย รับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริ...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นายนาด สนิทลุนและนายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบปัจจัยกา...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนบริเวณหน้าสำนักง...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรมอบป...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายเจริญ สำเร็จรัมย์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิตให้...

นที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมแป...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเปือย...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานโ...

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมี ว่าที่ ...

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอสาย2

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอสาย2 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำ...