เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมหลักสูต

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ในระหว่...

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ ปร

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้า...

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ได้นำ นายพิสิทธิ์ ประทุมช

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ได้นำ นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารายงา...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปล่อย...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัด

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศา...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้านการจัดทำระบบควบคุ...

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมวันตลาดเกษตรกร

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมวันตลาดเกษตรกร” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าภ...

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุม โดยมี ว่าท

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุม โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นปร...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมโดยมี ว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมโดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็...