เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแก่ตัวแทนอาสาสมัครเกษตร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยร่วมประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียน/ปรับปร...

สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาแก่กลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนปี 2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเด...

ออกตรวจพื้นที่/คัดเลือกเกษตรกรเพื่อรองรับการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจพื้นที่/คั...

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ต้อนรับนายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day...

อบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2559

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโ...

ปลูกต้นไม้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนปี 2559

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางบุเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นั...

มอบปัจจัยการผลิตโครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกปี 2559

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงก...

ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนตำบล

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภ...

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ปีงบประม...