เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการสัมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชป...

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอ (พิเศษ) ณ ห้องปร...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เดินทางไป

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00 น. นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เดินทางไปช่วยราชการกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร็จรัมย์ และนางสาวปราณี กองเกิด นั...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครง...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smar...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ได้เดินทางไปเยี่ยมเย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนประชุมเกษตรกร โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นให...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิ...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก...