เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วัันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ แล

วัันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และชาวอำเภอเปือยน้อย ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ที่จัดขึ...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจการระบาดของไรแ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจการระบาดของไรแดงมันสำปะหลังและให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ณ ป้าน...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักและปุ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเจริญ สำเร็จรัมย์และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจและให้คำแ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจและให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง และติดตามการ...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรกร ร่วมกันผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อเตรียมพร...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับสมาชิ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกแปลงใหญ่มะม่วง ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง บ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเ...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้จัดเวทีชุมชน โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนออกติดตามและจัดอบรมต่างๆตามโครง...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ น.ส. ปราณี กองเกิด นวส

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ น.ส. ปราณี กองเกิด นวส.ปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน...