เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

เปิดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเปิดโครงการตามแผนพัฒ...

ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินภัยแล้งปี 2558 และสำรวจพื้นที่โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินภัยแล้งปี 2558 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี59/60 และสำรว...

ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแ...

ตรวจติดตามการอบรมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจติดตามการอบรมโครงการต...

ประชุมชี้แจงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัย...

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนปี 2559

วันที่ 29 เมษายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)มอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื

วันที่ 28 เมษายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)มอบเงินอ...

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)มอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื

วันที่ 26 เมษายน 2559 นายมานนท์ พันนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)มอบเงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรต...

ศึกษาดูงานหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2559

วันที่ 18-22 เมษายน 2559 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานหลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 25...

ร่วมงานบุญกู่ ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย ปี 2559

วันที่ 18 -22 เมษายน 2559 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมงานประเพณี บุญกู่ ศิวะราตรี ป...