เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเจริญ สำเร็จรัมย์ และน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเจริญ สำเร็จรัมย์ และนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดกระบวน...

วันที่ 5 ก.พ. 61 นายบัญญัติ บุตรจ้อม มอบหมายให้นายนาด สนิทลุน นวส.ชำนาญการ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพัน

วันที่ 5 ก.พ. 61 นายบัญญัติ บุตรจ้อม มอบหมายให้นายนาด สนิทลุน นวส.ชำนาญการ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ในการนี้ นายสัมภาษณ์ ศรีหฃส์ ...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยมีนายสัมภ...

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวโฉมฉาย เพียย

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวโฉมฉาย เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเจริญ สำเร็

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้นำนายสุรัตน์ ...

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเ

วัันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทั้ง 26 อำเภอ เข้าร่วมรับนโยบาย "มุ...

วันที่ 26 มกราคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร

วันที่ 26 มกราคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นางสาวปราณี กองเกิด และนายฉัตรชัย วงค์ราษฎ...

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จร

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมปั่...

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานของกองทุนแม่ของแผ่นดืน โดยม...