เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ H

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปล...

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมอบรมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพช

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมอบรมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด(คอจ.)และ...

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำ

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายพิสิษฐ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติ ร่วมโครงการศูนย์ดำ...

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมประชุมหน่วยงานภ

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 2...

วันที่ 18-20 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมสัมมนา Year End Conference

วันที่ 18-20 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ และนายฉัตรชัย วงศ์...

วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ และนายฉัตรชัย วง

วันที่ 12-14 กันยายน 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ และนายฉัตรชัย วงศ์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เข้ารับการอบร...

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครง

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจติดตามโครงการเสริม...

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครง

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ตรวจติดตามโครงการเสริ...

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เปิดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตร

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เปิดโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยชุมชนวังผือ ...

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย ประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงานน

วันที่ 4 กันยายน 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนงาน...