เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนการปลูกพืชปี 25...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การใช้ farm book ข้อจำก...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออ...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อ...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนั

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ได้ให้การต้อนรับหน่วยงานรา...

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนการปลูกพืชปี 2562 ...

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการจัดการระบบควบคุมภายในโครงการระบบส่งเสริม...

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนางสาวอารีรัต

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ...

วันที่ 27 มิย.62 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมาย ให้นายพิสิทธิ์ ประทุม

วันที่ 27 มิย.62 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมาย ให้นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกชี้แ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การใช้ farm book และข...