เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

    

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการศพก.และคณะกรรมการแปลงใหญ่ ครั้...

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแป...

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงก...

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กองเกิด นักวิช

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการ...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ...

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลง...

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวอารีรัตน์ บุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงให...

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...