เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

แนะนำสำนักงาน

แนะนำสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 
 

ตั้งอยู่เลขที่ 182 หมู่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น 40340 โทรศัพท์ 0-4349-4028

e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

30 สิงหาคม 59 22:42:21