เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่ตำเนินงานการเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรที่ตำเนินงานการเกษตรแบบผสมผสานนายชาย พรมมา บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

16 มีนาคม 60 14:00:54