เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรือง ณ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

29 มีนาคม 60 16:55:25