เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อยประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านโนนสว่าง หมู่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

29 มีนาคม 60 17:04:04