เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 22 มีนาคม 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเกษตรแบบผสมผสาน ณ บ้านส้มป่อยน้อย ม.3 ตำบลขามป้อม และบ้านนาเสียว ม.5 ตำบลสระแก้ว

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

29 มีนาคม 60 17:14:12