เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และนางโฉมฉาย เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเจ้าพนักงานธุรการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เป็นประธานเปิดงาน

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

20 มิถุนายน 60 15:47:57