เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยายผลพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่เสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ขยายผลพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2560 ณ บริเวณสระน้ำวังเครือจาน บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายทัศนะ ศรีเฮงไพบูลย์ นายอำเภอเปือยน้อยเป็นประธาน

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

20 มิถุนายน 60 16:04:28