เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในการตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 60 10:05:06