เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญสำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ นำเกษตรกรบ้านนาเสถียร หมู่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จำนวน 26 คน ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

1 สิงหาคม 60 10:04:17