เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการพิืชอาหารปลอดภัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการพิืชอาหารปลอดภัยและแจกจ่ายแก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่มๆละ 5,000 ก้อน

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

30 สิงหาคม 60 13:48:42