เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตร

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายนาด สนิทลุน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและบริษัทคูโบต้าสหยนต์บ้านไผ่ จำกัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเปือยน้อย บ้านวังหิน หมู่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 152 ราย

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

4 กันยายน 60 15:29:16