เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดข้าวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์ค้าส่งตลาดอู้ฟู่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายเจริญ สำเร็จรัมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

13 กันยายน 60 09:32:28