เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวโฉมฉาย เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายนายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวโฉมฉาย เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูล โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฟูด้านการเกษตรแก่เกษตรผู้ประสบอุทกภัย ในปี 2560 และประชุมธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

12 ตุลาคม 60 08:55:25