เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายฉลอง เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเก

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายฉลอง  เชื้อสาวะถี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกถั่วลิสง ณ บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรนั้น ปรากฏว่าเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกถั่วลงสง เฉลี่ยประมาณเดือนละ 2,000 - 3,000 ต่อครัวเรือน 

 

 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

12 ตุลาคม 60 08:54:41