เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

วันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 09.09 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จัดกิจกรรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว กินข้าวร่วมกัน ผูกพันสายใย ร่วมใจจิตอาสา เดินหน้าประชารัฐ ณ บ้านวังผือ หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น (แปลงนายประดิษฐ มงคล) โดยมีท่านนายอำเภอเปือยน้อย นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเปือยน้อย ตลอดจนเกษตรกรมากกว่า 200 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร ชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

15 พฤศจิกายน 60 16:13:57