เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายน

วันที่ 8 เดือนธันวาคม  พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุน, นายเจริญ สำเร็จรัมย์ และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิ เพื่อส่งเข้าประกวด โดยแบ่งเป็น
1. รายบุคคล จำนวน 3 ตัวอย่าง
2. รายกลุ่ม จำนวน 4 ตัวอย่าง
ในการนี สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย ได้นำส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 8 ธ.ค. 60 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

13 ธันวาคม 60 21:21:12