เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 12 ธ.ค.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปิอยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุนแล

วันที่ 12  ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ  บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปิอยน้อย พร้อมด้วย นายนาด สนิทลุนและ นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP อาสา และศึกษาดูงาน โดยการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนจากกุล่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น คือ นายปุณณรัตน์ สัตนาโค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มาชี้แจงโครงการพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นและการตรวจรับรองของหน่วยตรวจสอบตามระบบมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรอาสา GAP อาสา จำนวน 41 ราย ณ แปลงนายชาย ตรีศูนย์ บ.โนนสว่าง ม.4 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

13 ธันวาคม 60 21:40:56