เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรกร ร่วมกันผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกร งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

13 กุมภาพันธ์ 61 21:47:33