เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจและให้คำแ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจริญ สำเร็จรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจและให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดไรแดงมันสำปะหลัง และติดตามการเลี้ยงปลาดุกโครงการ 9101 ฟื้นฟู พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมอาสาสมัครเกษตรกร ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

13 กุมภาพันธ์ 61 21:41:24