เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักและปุ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเจริญ สำเร็จรัมย์และนางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบเมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตามโครงการสถานศึกษาพอเพียงของอำเภอ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

13 กุมภาพันธ์ 61 22:04:10