เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจการระบาดของไรแ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายนายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจการระบาดของไรแดงมันสำปะหลังและให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัด ณ ป้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

14 กุมภาพันธ์ 61 07:59:23