เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี ก

 วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นางสาวปราณี กองเกิด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนนาโน หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

9 เมษายน 61 22:09:41