เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ ปร

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ ประทุมชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจรับปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561 กิจกรรม จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

9 เมษายน 61 22:17:00