เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันท่ี 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้ นายนาด สนิทลุ

วันท่ี 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้  นายนาด สนิทลุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่เยี่ยมชมสวนมะม่วงไชยนาม ของนายบุญล้อม  ไชยนาม  หมู่ที่ 4  บ้านโนนสว่าง  ตำบลวังม่วง

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

9 เมษายน 61 22:18:50