เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วัันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วัันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

23 กรกฎาคม 61 17:36:15