เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบัญญัติ  บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจติดตามแปลงเกษตรกร ปลูกเมล่อน  แปลงปลูกองุ่น บ้านหัวขัว ตำบลเปือยน้อย  และแปลงปลูกหม่อน บ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง ที่ได้รับสนับสนุนพันธุ์จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่น

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

3 ตุลาคม 61 11:54:34