เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ปร

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายบัญญัติ บุตรจ้อม เกษตรอำเภอเปือยน้อย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561 

 

 

 

ภาพ / ข่าว : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย
e- mail : kk_puainoi@doae.go.th

Web design :  นายฉัตรชัย วงค์ราษฎร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

10 ตุลาคม 61 21:03:02